(Catalunya) Adjudicacions de destinacions provisionals de professors 2013/2014. Resolució definitiva

, por  Cuadernalia 148

(Catalunya) Resolució definitiva. Adjudicacions de destinacions provisionals de professors 2013/2014.


Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2013-2014.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2013 i finalitzaran el 31 d’agost de 2014, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2013-2014 no ha de participar en el procés d’enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l’article 5.

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

Accés a la llista amb el codi d’usuari GICAR (Atri)

Accés a la llista amb el codi d’usuari temporal