(Catalunya) Correcció d’errada convocatòria de concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes

, por  Cuadernalia 90

Correcció d’errada a la Resolució EDU/780/2010, de 17 de març, de convocatòria de concurs de mèrits per a l’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes

Veure/Descarregar Correcció d’errada a la Resolució EDU/780/2010, de 17 de març

En la misma sección: