(Catalunya) Imports de les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l’any 2011.

, por  Cuadernalia 732

(Catalunya) Imports de les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l’any 2011.

ACORD GOV/29/2011, d’1 de març, pel qual s’estableixen els imports de les gratificacions extraordinàries per jubilació voluntària anticipada dels funcionaris docents per a l’any 2011.

Descarregar Imports de les gratificacions