(Catalunya) Llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

, por  Cuadernalia 202

RESOLUCIÓ EDU/3250/2009, de 17 de novembre, per la qual es fa pública per a cada cos de catedràtics la llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

RESOLUCIÓ EDU/3250/2009, de 17 de novembre,

En la misma sección: