(Catalunya) Modificació de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

, por  Cuadernalia 184

RESOLUCIÓ EDU/3425/2009, d’1 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3527/2008, de 20 de novembre, per la qual es fa pública, per a cada cos de catedràtics, la llista única d’aspirants seleccionats, ordenada segons la puntuació total del barem.

Veure RESOLUCIÓ EDU/3425/2009, d’1 de desembre

En la misma sección: