(Catalunya) Modificació de la Resolució EDU/3874/2009, de 14 de desembre, per la qual es modifica l’adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

, por  Cuadernalia 105

RESOLUCIÓ EDU/354/2010, de 10 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/3874/2009, de 14 de desembre, per la qual es modifica l’adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, als efectes del procediment d’admissió d’alumnes.

Veure RESOLUCIÓ EDU/354/2010, de 10 de febre