(Catalunya) Modificació relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l’any 2010.


Viernes 31 de diciembre de 2010
popularidad : 1%  Visitas  182RESOLUCIÓ EDU/4119/2010, de 15 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3021/2010, de 16 de setembre, per la qual s’aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d’estudiants en pràctiques dels graus de mestre d’educació infantil i d’educació primària, i del màster de professorat d’educació secundària i batxillerat, formació professional i d’ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l’any 2010.

Descarregar RESOLUCIÓ EDU/4119/2010, de 15 de desembre

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSSArtículos Recientes

En esta sección