(Catalunya) Oposicions 2009: Ordre d’actuació dels aspirants.

, por  Cuadernalia 980

RESOLUCIÓ GAP/3797/2008, de 16 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l’any 2009 per a l’ingrés a la funció pública de la Generalitat.

Consultar Resolució