(Catalunya) Oposicions Ensenyament 2011: Educació preveu convocar 3.194 places d’oposicions

, por  Cuadernalia 2526

Educació preveu convocar 3.194 places d’oposicions per a funcionari docent l’any 2011

El Departament d’Educació ha presentat avui a les organitzacions sindicals, en el marc de la Mesa Sectorial, la proposta de convocatòria d’oposicions per l’any 2011. Concretament, Educació preveu convocar 3.194 places de funcionari docent (es pot consultar el detall al final de la nota de premsa).

Aquest nombre de places es suma a les 26.261 que el Departament d’Educació ha convocat en els darrers sis anys. És a dir, amb aquesta convocatòria, a finals del curs 2010-2011 s’haurien convocat un total de 29.455 places en els darrers set anys.

Detall de la proposta per l’any 2011

El detall de la proposta que avui ha presentat el Departament d’Educació a les organitzacions sindicals d’oferta d’ocupació pública docent per al curs 2011 és la següent:

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI (ESO I BATXILLERAT)

- ALEMANY: 5
- ANGLÈS: 250
- BIOLOGIA I GEOLOGIA: 150
- FÍSICA I QUÍMICA: 150
- LLATÍ: 20
- GREC: 20
- DIBUIX: 90
- ECONOMIA: 45
- EDUCACIÓ FÍSICA: 140
- FILOSOFIA: 45
- FRANCÈS: 45
- GEOGRAFIA I HISTÒRIA: 200
- LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA: 200
- LLENGUA CATALANA I LITERATURA: 200
- MATEMÀTIQUES: 200
- MÚSICA: 80
- ORIENTACIÓ EDUCATIVA: 160
- TECNOLOGIA: 200

TOTAL ESO I BATXILLERAT 2.200

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI (FORMACIÓ PROFESSIONAL)

- ADMINISTRACIO D’EMPRESES: 10
- ANALISI I QUIMICA INDUSTRIAL: 20
- ASSESSORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL: 20
- FORMACIO I ORIENTACIO LABORAL: 60
- HOTELERIA I TURISME: 10
- INFORMATICA: 70
- INTERVENCIO SOCIO-COMUNITARIA : 75
- ORGANITZACIÓ I GESTIO COMERCIAL: 20
- ORGANIT. I PROC. MANTENIMENT VEHICLES: 20
- ORGANIT. I PROJ. DE FABRICACIO MECANICA: 15
- ORG. I PROJECTES DE SISTEMES ENERGETICS: 10
- PROCES. DIAGNÒSTIC CLÍNIC PROD. ORTOPROT: 25
- PROCESSOS SANITARIS: 40

TOTAL PROFESSORS FORMACIÓ PROFESSIONAL 395

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

- CUINA I PASTISSERIA: 30
- ESTÈTICA: 20
- INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES: 10
- MANTENIMENT VEHICLES: 50
- MECANITZACIÓ I MANTENIMENT DE MÀQUINES: 20
- PERRUQUERIA: 18
- PROCED. DIAGNÒS. CLÍNIC I ORTOPROTÈTICS: 25
- PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS: 100
- PROCESSOS COMERCIALS: 12
- PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA: 25
- SERVEIS A LA COMUNITAT: 80
- SISTEMES I APLICACIONS INFORMATIQUES: 90
- TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO: 8

PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 488

COS DE PROFESSORS D’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

- ESPANYOL PER A ESTRANGERS: 4
- FRANCÈS EOI: 10
- ANGLÈS EOI: 45
- CATALÀ EOI: 2

TOTAL PROFESSORS EOI 61

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

- DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR: 9
- DIBUIX TÈCNIC: 7
- DISSENY D’INTERIORS: 3
- DISSENY GRÀFIC: 12
- FOTOGRAFIA: 3
- HISTÒRIA DE L’ART: 5
- MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY: 3
- MITJANS AUDIOVISUALS: 4
- MITJANS INFORMÀTICS: 4

TOTAL PROFESSORS ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 50

TOTAL 3.194

Més Informació