(Catalunya) Oposicions Ensenyament 2011: Ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius

, por  Cuadernalia 808

RESOLUCIÓ GAP/3853/2010, de 30 de novembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l’any 2011 per a l’ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Determinar que l’ordre d’actuació dels aspirants que prenguin part en els processos selectius que es realitzin durant l’any 2011 per a l’ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya s’iniciarà per aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra “ Z “.