(Catalunya) Se sotmet a informació pública el Projecte de decret del mapa escolar.

, por  Cuadernalia 236

EDICTE de 17 de febrer de 2010, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret del mapa escolar.

Consultar EDICTE de 17 de febrer de 2010