Convocatoria de oposiciones enseñanza Galicia 2008

, por  Cuadernalia 1516

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES ENSEÑANZA 2008 GALICIA.

Plazo de solicitudes del 17 de abril al 6 de mayo de 2008.

Orde pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso ao corpo de profesores de PES, EOI, profesores de música e artes escénicas, e profesores técnicos de FP e procedemento de adquisición de novas especialidades. CONSULTAR

Orde pola que se convoca procedemento selectivo de ingreso no corpo de mestres e adquisición de novas especialidades. CONSULTAR