(Galicia) Actualización das RPT do profesorado de relixión dos niveis educativos de educación infantil e primaria e de educación secundaria obrigatoria e bacharelato

, por  Cuadernalia 927

Actualización das RPT do profesorado de relixión dos niveis educativos de educación infantil e primaria e de educación secundaria obrigatoria e bacharelato - Subdirección Xeral de Recursos Humanosl

Publícase a continuación a relación actualizada de postos de traballo do profesorado de relixión dos niveis educativos seguintes:

Consultar