(Galicia) Adxudicación definitiva de destinos 2012/2013 profesorado PES, FP, ERE..

, por  Cuadernalia 220

(Galicia) Adxudicación definitiva de destinos 2012/2013 profesorado PES, FP, ERE.


Xúntase a listaxe definitiva de destinos para o curso 2012/2013, entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ..., que non teñan destino definitivo ou que sexan desprazados por falta de horario, reingresados...

  • Listaxe da adxudicación definitiva por orde alfabética
  • Listaxe da adxudicación definitiva por especialidades