(Galicia) Apertura bolsa 2013/2014 de Religión Católica y Evangélica

, por  Cuadernalia 499

(Galicia) Apertura bolsa 2013/2014 de Religión Católica y Evangélica


Apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica e evanxélica

Xúntase a Resolución do 28 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión católica, no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e de relixión evanxélica no nivel de infantil e primaria e no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería.

O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de quince días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.