(Galicia) Apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir relixión no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos 2010/2011


Jueves 2 de diciembre de 2010
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  139Xúntase a Resolución do 30 de novembro de 2010, da Dirección xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de Relixión no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

Resolución do 30 de novembro de 2010

Anexo I: Baremo que se aplica

Anexo II: Instancia de solicitude

Anexo III: Folla de alegación de méritos e autobaremación

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS