(Galicia) Convocatoria 21/01/2016 bolsas docentes diversos cuerpos

, por  Cuadernalia 1476

Xúntase o Anuncio do 21 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia nos corpos de profesores de ensino secundario nas especialidades de francés (590010), navegacións e instalacións mariñas (590109) e procesos e medios de comunicación (590119) e no corpo de profesores técnicos de formación profesional nas especialidades de fabricación e instalación de carpintería e moble (591204), produción de artes gráficas (591223), soldadura (591228) e técnicas e procedementos de imaxe e son (591229).

Anuncio do 21 de xaneiro de 2016 (Próxima publicación no DOG)

Modelo de solicitude

Baremo que se aplica

Relación de méritos

Información sobre os impresos de autoliquidación de taxas e códigos que deben aparecer nos modelos de autoliquidación