(Galicia) Corrección de erros relación de postos de traballo do profesorado de relixión dos centros de educación infantil, educación infantil e primaria, educación primaria, educación especial, centros públicos integrados e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

, por  Cuadernalia 341

Corrección de erros.-Orde do 7 de xullo de 2009 pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión dos centros de educación infantil, educación infantil e primaria, educación primaria, educación especial, centros públicos integrados e institutos de educación secundaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Consultar Corrección de errores