(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Convocatoria. Corrección de Errores

, por  Cuadernalia 118

Corrección de erros á Orde do 8 de abril de 2011 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres

- 

Advertidos erros na devandita orde publicada no Diario Oficial de Galicia, nº 71, do luns 11 de abril de 2011, cómpre efectuar a seguinte modificación:

No anexo X, páxina 6.480, debe incluírse o modelo da instancia para participar no corpo de mestres que se publica no anexo desta corrección.

En la misma sección: