(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Convocatoria


Viernes 8 de abril de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  261Concurso-oposición para o acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres para o ano 2011

Xúntase a Orde do 8 de abril de 2011 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Solicitudes: A solicitude deberá efectuarse por internet a través da páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no servizo relacionado máis abaixo, e deberá imprimirse a instancia que se presentará nalgún dos lugares previstos no número 3.5 desta convocatoria

Prazo de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia

Consultar/ Descargar Convocatoria procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS