(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Aviso importante sobre a presentación de documentos para ser baremados como méritos


Miércoles 20 de abril de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  116(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Aviso importante sobre a presentación de documentos para ser baremados como méritos

Recórdase a todos os participantes no procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades dos citados corpos que, de acordo co apartado 3.4.2 da orde do 8 de abril de 2011 (DOG do 11 de abril), en referencia á presentación dos documentos xustificativos referidos no Anexo I, establécese que «só se tomarán en consideración aqueles méritos debidamente xustificados durante o prazo de presentación de solicitudes»

Polo tanto e, segundo se indica no mesmo apartado «Non serán tidos en conta aqueles méritos que non poidan xustificarse no prazo de remate de presentación de solicitudes ao concurso-oposición».

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS