(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes


Jueves 16 de junio de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  158(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes

- 

Resolución do 10 de xuño de 2011 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Univesitaria pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos ao procedemento selectivo para ingreso ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do antedito corpo da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (DOG do 11).

Publicación da distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS