(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega


Martes 31 de mayo de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  67(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega

Xúntase a Resolución de 30 de maio de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e a facer pública a composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres na Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde de 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril) e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos.

Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega e data, hora e lugar da proba

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS