(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega


Jueves 16 de junio de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  75(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega, nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Consultar/Descargar Lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS