(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Relación completa dos aspirantes admitidos

, por  Cuadernalia 108

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011. Relación completa dos aspirantes admitidos ao procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres e no corpo de profesores de artes plásticas e deseño coa distribución feita por tribunais

Xúntase a relación completa dos aspirantes admitidos ao procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres e no corpo de profesores de artes plásticas e deseño coa distribución feita por tribunais .

- 

Educacion infantil

Educacion primaria

Artes plasticas e deseño

En la misma sección: