(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Admitidos e excluídos definitivos. Corrección de erros

, por  Cuadernalia 171

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Admitidos e excluídos definitivos

Resolución do 14 de xuño de 2010 pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres

Xúntase a Resolución do 14 de xuño de 2010 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma, convocado por orde de 8 de abril de 2011 (DOG do 11)

- 

Resolución do 14 de xuño de 2010

Lista definitiva admitidos

Lista definitiva excluidos

- 

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 14 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril).

Consultar/Descargar Corrección de erros