(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2

, por  Cuadernalia 78

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean as comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2 previsto na Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril), pola que se convoca procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Consultar/Descargar Comisións de elaboración de informe substitutivo do exercicio B.2

En la misma sección: