(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Puntuacións provisionais da fase de concurso

, por  Cuadernalia 189

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Puntuacións provisionais da fase de concurso

Xúntase a Resolucion do 27 de xuño de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se anuncia a publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso do procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril).

As puntuacións provisionais faranse públicas o día 1 de xullo de 2011.

Poderase acceder ás puntuacións dende o enderezo www.edu.xunta.es/oposicions, no menú de consultas públicas

Prazo de reclamacións: Cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da súa publicación

As reclamacións presentaranse a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es ou ao fax 881 99 92 41 persoal.secundaria@edu.xunta.es ou ao fax 981 54 54 84, segundo corresponda, empregando o modelo que se xunta.

Resolucion do 27 de xuño de 2011: Publicación das puntuacións provisionais da fase de concurso (DOG)

Modelo de reclamación ao baremo da quenda de acceso aos corpos do grupo A1 desde corpos do grupo A2

Modelo de reclamación ao baremo de valoración de méritos