(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Criterios de avaliación dos méritos para acceso ao corpo de mestres, PES, EOI, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremacións 2011

, por  Cuadernalia 115

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Criterios de avaliación dos méritos para acceso ao corpo de mestres, PES, EOI, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremacións 2011

Xúntanse os criterios de avaliación dos méritos para acceso ao corpo de mestres de educación infantil e primaria, e profesores de educación secundaria, de escolas oficiais de idiomas, de música e artes escénicas e de artes plásticas e deseño establecidos polas Comisións de Baremacións 2011.

Criterios de avaliación dos méritos establecidos polas Comisións de Baremacións 2011