(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Aspirantes Seleccionados

, por  Cuadernalia 88

(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2011: Aspirantes Seleccionados

ORDE do 27 de xullo de 2011 pola que se fai pública a lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos anteditos corpos da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 8 de abril de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 11 de abril).

Consultar/Descargar Aspirantes Seleccionados