(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Tribunales


Lunes 13 de mayo de 2013
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  119(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Tribunales


Sorteo dos membros dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo do concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Xúntase a listaxe do sorteo dos membros dos tribunais ao que fai referencia o punto 5.5 da orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Tribunal da especialidade de Educación infantil

Tribunal da especialidade de Audición e Linguaxe

Tribunal da especialidade de Pedagoxía Terapéutica

Tribunal da especialidade de Lingua e literatura galega

Tribunal da especialidade de Inglés

Tribunal de Inspección

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS