(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Tribunales. Inicio Procesos Selectivos


Miércoles 5 de junio de 2013
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  119(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Tribunales. Inicio Procesos Selectivos


Resolución do 31 de maio de 2013 do Director Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se nomean os tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril)

Resolución do 3 de xuño de 2013 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril)

Xuntase:

  • Resolución do 31 de maio de 2013: Nomeamento dos tribunais
  • Anexo I: Tribunais que xulgarán o proceso selectivo
  • Resolución do 3 de xuño de 2013: Lugar, data e hora da citación dos aspirantes que actuarán perante os tribunais
Archivos adjuntos/Descargar documentos:

Resolución do 31 de maio de 2013: Nomeamento (...)
Resolución do 31 de maio de 2013: Nomeamento (...)
Anexo I: Tribunais que xulgarán o proceso (...)
Anexo I: Tribunais que xulgarán o proceso (...)
Resolución do 3 de xuño de 2013: Lugar, data e (...)
Resolución do 3 de xuño de 2013: Lugar, data e (...)

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS