(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Personal Seleccionado


Jueves 1ro de agosto de 2013
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  142(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2013. Personal Seleccionado


Publicación da Orde do 29 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades

Xúntase a Orde do 29 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición no proceso selectivo convocado pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril) de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 29 de xullo de 2013 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición

Anexo: seleccionados corpo de mestres

Anexo: seleccionados corpo de inspectores

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS