(Galicia) Oposiciones Enseñanza 2016. Oferta de Empleo Público (Definitiva)

, por  Cuadernalia 1931

Presentada la oferta de empleo docente para el año 2016, los cuerpos y especialidades convocadas son los siguientes:

CUERPO DE MAESTROS

 • EDUCACIÓN INFANTIL: 186
 • INGLÉS: 56
 • FRANCÉS: 30
 • EDUCACIÓN FÍSICA: 40
 • MÚSICA: 36
 • PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA: 56
 • AUDICIÓN E LINGUAXE: 56
 • EDUCACIÓN PRIMARIA: 40
 • TOTAL: 500

CUERPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA

 • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA: 70
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA: 55
 • MATEMÁTICAS: 75
 • FÍSICA E QUÍMICA: 40
 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA: 45
 • INGLÉS: 45
 • EDUCACIÓN FÍSICA: 20
 • ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 25
 • FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL: 50
 • HOSTALARÍA E TURISMO: 13
 • INFORMÁTICA: 20
 • INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA: 20
 • TOTAL: 478

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 • COCIÑA E PASTELERÍA: 12
 • INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS: 24
 • MANTEMENTO DE VEHÍCULOS: 24
 • MECANIZADO E MANTEMENTO DE MÁQUINAS: 17
 • SERVIZOS Á COMUNIDADE: 20
 • SISTEMAS E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS: 25
 • TOTAL: 122

CUERPO DE PROFESORES DE SECUNDARIA (ACCESO A2 – A1)

 • LINGUA CASTELÁ E LITERATURA: 14
 • XEOGRAFÍA E HISTORIA: 11
 • MATEMÁTICAS: 15
 • FÍSICA E QUÍMICA: 8
 • BIOLOXÍA E XEOLOXÍA: 9
 • INGLÉS: 9
 • EDUCACIÓN FÍSICA: 4
 • ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 5
 • FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL:10
 • HOSTALARÍA E TURISMO: 3
 • INFORMÁTICA: 4
 • INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA: 4
 • TOTAL: 96