(Galicia) Oposicions 2009: Lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo para o ingreso no corpo de mestres, así como o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

, por  Cuadernalia 697

Lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo para o ingreso no corpo de mestres, así como o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo