(Galicia) Oposicions 2009: Lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo para o ingreso no corpo de mestres, así como o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

, por  Cuadernalia 707

Lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo para o ingreso no corpo de mestres, así como o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

Lista dos aspirantes seleccionados no proceso selectivo

En la misma sección: