(Illes Balears) Correcció d’errades convocatòria per a l’any 2011 de la jubilació voluntària anticipada LOE


Jueves 10 de febrero de 2011
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  349Correcció d’errades observades de la Resolució del director general de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Cultura de dia 13 de desembre de 2010, que regula el procediment que regirà la convocatòria per a l’any 2011 de la jubilació voluntària anticipada, d’acord amb la disposició transitòria segona de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i amb el Decret 83/2002, de 14 de juny, pel qual es crea el complement autonòmic de gratificacions extraordinàries.

Descarregar Correcció d’errades

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS