(Illes Balears) Oposicions Ensenyament 2010 professors d’ensenyament secundari: Composició provisional dels tribunals

, por  Cuadernalia 336

Resolució del director general de Personal Docent de 18 de maig de 2010, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 10 de març de 2010, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats

Veure/Descarregar Composició provisional dels tribunals

En la misma sección: