(Illes Balears) Oposicions Ensenyament 2010: Tribunals definitius


Jueves 10 de junio de 2010
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  342Resolució del director general de Personal Docent, de dia 3 de juny de 2010, per la qual es nomenen els tribunals definitius del cos de mestres, i es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d’actuar a les proves selectives convocades per Resolució de 10 de març de 2010, es distribueixen els aspirants entre els tribunals de les especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la primera prova

Descarregar Resolució Tribunals Mestres

- 

Resolució del director general de Personal Docent, de dia 3 de juny de 2010, per la qual es nomenen els tribunals definitius tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional , de professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors de les comissions de valoració que han d’actuar a les proves selectives convocades per Resolució de 10 de març de 2010, es distribueixen els aspirants entre els tribunals de les especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la primera prova

Descarregar Resolució Tribunals Resta de Cossos

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSSArtículos Recientes

En esta sección

Etiquetas Relacionadas