(Illes Balears) Oposicions Ensenyament 2010: Avís Important


Jueves 24 de junio de 2010
por  Cuadernalia
popularidad : 1%  Visitas  358(Illes Balears) Oposicions Ensenyament 2010: Avís Important

Tots els aspirants queden convocats a l’acte de presentació i a la primera prova dia 25 de juny a les 9.00h.

Aquells que no hi compareguin personalment, o no es presentin davant el tribunal assignat en la data i hora de citació s’exclouran del procediment selectiu. (apartat 6.1. 6.2 BOIB núm. 45, de 18-03-2010).

Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS