(Illes Balears) Oposicions 2010: Llista provisional d’especialitats.

, por  Cuadernalia 2009

Llista provisional d’especialitats que es convocaran a les oposicions de 2010:

COS DE MESTRES

- Educació infantil
- Audició i Llenguatge (Mallorca)
- Pedagogia Terapèutica (Mallorca, Menorca, Eivissa)
- Anglès
- Educació Física (Mallorca, Menorca, Formentera)
- Música (Mallorca, Eivissa)
- Educació Primària

COS DE SECUNDÀRIA

- Anglès (Mallorca, Eivissa)
- Biologia i Geologia (Mallorca)
- Llengua castellana i literatura (Mallorca, Menorca, Eivissa)
- Geografia i Història (Mallorca, Eivissa, Formentera)
- Tecnologia (Mallorca, Eivissa)
- Física i Química (Mallorca, Menorca, Eivissa)
- Educació Física
- Matemàtiques
- Llengua i literatura catalanes
- Filosofia (Mallorca, Eivissa)
- Llatí (Mallorca, Menorca, Eivissa)
- Processos sanitaris (Mallorca)
- Música (Mallorca, Eivissa)
- Intervenció sociocomunitària (Mallorca)
- Processos de producció agrària (Mallorca)
- Sistemes electrotècnics i automàtics (Mallorca)

COS DE TÈCNICS DE FP

- Operacions de producció agrària (Mallorca)
- Instalacions electrotècniques (Mallorca)
- Procediments sanitaris i assistencials (Mallorca, Eivissa)
- Serveis a la comunitat (Mallorca, Menorca, Eivissa)
- Cuina i pastisseria (Mallorca)

EOI

- Anglès

ESCOLES D’ART

- Mitjans informàtics (Mallorca, Menorca)
- Mijans audiovisuals (Mallorca)
- Història de l’Art (Mallorca)

CONSERVATORI

- Contrabaix (Mallorca, Eivissa)
- Viola (Menorca, Eivissa)
- Violí (Mallorca, Eivissa)
- Violoncel (Mallorca, Eivissa)

En la misma sección: