(Illes Balears) Oposicions 2010: Correcció d’error Convocatòria proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny

, por  Cuadernalia 379

Correcció d’error del anunci núm. 5819 publicat en el BOIB. núm. 45 , de data 18 de març de 2010 referit a: Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

Veure Correcció d’error del anunci núm. 5819

En la misma sección: