(Illes Balears) Resolució per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius 2011

, por  Cuadernalia 99

(Illes Balears) Resolució per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius 2011

Resolució de la directora general de Recursos Humans de 31 d’agost de 2011 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius convocats per la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 18 de març de 2011

Veure/Descarregar Resolució de la directora general de Recursos Humans de 31 d’agost de 2011